03-03-2020 Phân tích giá tiền điện tử, khôi phục như kỳ vọng, đang đến gần thời gian giảm một nửa

03-03-2020 Phân tích giá tiền điện tử, khôi phục như kỳ vọng, đang đến gần thời gian giảm một nửa

#BTC:
ascontent_ams4_1.xx.fbcdn.net_v_t1.0_9_89051309_12002873624469422dc3bc4e372b3fcc95c00fb6c6fc63.
BTC đã có một làn sóng phục hồi như mong đợi, từ đường tăng lên cho thấy sự phục hồi này đã kết thúc. Hiện tại được hỗ trợ bởi kênh Las Vegas, bởi vì tại đây đường 15 phút chạy đến một đỉnh vai nhỏ, vì vậy cần phải đứng ổn định ở mức $8850 USD để vị trí Mua mới có thể đi xa hơn.
Mức đáy: 8700, Mức áp suất: 8850

#ETH:…

03-03-2020 Phân tích giá tiền điện tử, khôi phục như kỳ vọng, đang đến gần thời gian giảm một nửa Chứng khoán thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *