05-04-2020 Boozoka Cummin Lads

> Xin chào, bài viết trước về consolidation, gần như giai đoạn đó sẽ diễn ra theo triangle, và dưới đây, sẽ là loạt lý do về bull run đợt 2

awww_tradingview_com_x_er0AADOi__.

  • Phía trên là Eth / Usd
  • AB=CD pattern
  • Nến thân dài + doji ngay lập tức
  • Context: Đây là khu vực tích lũy trước đó
  • $275 là tương lai mà không một ai có thể khước từ
  • Lý do vì sao tồn tại con số $275, thì T đã nói trong các bài viết trước, nó là weekly open

> Về Bitcoin, có lẽ triangle đang diễn…

05-04-2020 Boozoka Cummin Lads Chứng khoán thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *