Báo cáo hiệu suất đầu tư altcoin tuần từ 26/10 đến 01/10/19

Sau khi BTC điều chỉnh về vùng 9K-9K3, nó tiếp tục đi sideway. Altcoin nhờ thế mà có sự tăng trưởng đáng kể trong tuần này, đặc biệt là các altcoin Trung Quốc, phát triển bằng công nghệ của NEO.

Dưới đây là một số đánh giá tổng quan về hiệu suất về lợi nhuận nếu bạn đầu tư vào các nhóm coin trong tuần vừa qua. Cụ thể mình chia làm 5 nhóm:

Nhóm 1: Coin top

Nhóm 2: Coin vốn hóa nhỏ dưới 20 triệu USD

Nhóm 3: Coin sàn

Nhóm 4: IEO

Nhóm 5: FOMO, mới lên sàn hoặc được chú ý quan tâm

Đi vào chi tiết từng nhóm coin

NHÓM 1: HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ COIN TOP

Tuần này, nhóm coin top điều chỉnh giảm nhẹ. Có ETC, NEO, ZEC, QTUM còn giữ đà tăng mạnh, đặc biệt là ONT tăng trưởng rất mạnh trong tuần này khi vốn hóa tăng 43,7%

ablockchaincrews.com_wp_content_uploads_2019_11_Coin_top.

NHÓM 2: HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ COIN CAP BÉ

Nhóm coin cap bé tuần này hiệu quả đầu tư đang tốt dần lên. Tuy nhóm coin cap dưới 5 triệu USD vẫn chưa có tín hiệu tăng trưởng tốt nhưng một số coin có vốn hóa trên 5 triệu USD tăng trưởng đột biến:

VNT x1.6, CVT x1.6, XAS x2, VITE, ACT, EGT tăng trên 50%, MOF, CTXC, PAY, CMT, ARKO x2.5, BOX, ARPA, UUU, SOC, ACT, WIN, TOMO, CHZ, WABI, NXS, GAS, GRS, MTL, IOTX, RLC tăng trên 50%, AION, NAS, NULS.

Các coin cap bé giảm điểm mạnh: ZCO, ABL, COCOS, LEND, PPT, TNT

NHÓM 3: HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ COIN SÀN

Nhóm coin sàn trong tuần này có mức tăng trưởng tốt: Tăng mạnh nhất là OKB, giá vượt 3$

NHÓM 4: HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ IEO

Nhóm coin, token IEO có mức tăng trưởng tốt, nhiều token IEO đã có mức hồi phục tốt

IEO tăng mạnh: BLOC, EM, TOP x2, TT tăng trên 50%, WIN

NHÓM 5: HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ COIN MỚI LÊN SÀN , FOMO HOẶC ĐƯỢC CHÚ Ý

Hiệu quả đầu tư nhóm coin này rất tốt trong vừa qua: LAMB (tiếp tục tăng mạnh), EGT tăng trên 50%, ABT tăng mạnh, TOMO, CHZ

Tuy nhiên cũng có 1coin giảm mạnh: COCOS

TỔNG KẾT

Vốn hóa của altcoin đang đang hồi phục dần. Tỷ trọng altcoin tạo một trend lên khá đẹp ở khung H1

Bạn có thể xem xét đầu tư vào nhóm coin cap bé trong tuần này nhé.

ablockchaincrews.com_wp_content_uploads_2019_11_ty_trong_altcoin.
Nguồn: Blockchaincrews

Chứng khoán thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *