Đi theo thị trường, các bạn sẽ LUÔN CÓ LỢI NHUẬN!

https://charts.cointrader.pro/snapshot/u9fqF

https://charts.cointrader.pro/snapshot/8y0z0
upload_2019-5-14_18-4-46.
Mình lười viết , để trình bày có nhiều thứ để nói nhưng cách đơn giản nhất là các bạn chịu khó tư duy theo các PA mình đã đưa. Dominance BTC đang rất cao chắc chắn nó sẽ phải chỉnh, hôm nay có dấu hiệu rồi đó nhưng với mình chỉ khi xác nhận thì mới đi theo, không đoán đáy đoán đỉnh.
P/S con XRP nếu đóng nến ngày tăng được >30% VOL tầm 6 tỷ$ ở CMC thì nó sẽ chạy để xác nhận đại sóng ALT đó các bạn.
Đi theo thị trường!
Không đoán đáy đoán đỉnh!
Đừng dại mà đòi thắng thị trường, chỉ đi theo không chống lại!
(CHÚT QUÊN KO NÓI VỚI CÁC BẠN LÀ CÁI ẢNH EXELL MÌNH VIẾT RA ĐỂ ỨNG PHÓ LÂU RỒI NHÉ, KHÔNG PHẢI HÔM NAY)

Investo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *