Giữa tâm dịch COVID-19, Trung Quốc càng triển khai mạnh mẽ blockchain

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra, Trung Quốc đã chuyển sang công nghệ blockchain để quản lý dữ liệu y tế, theo dõi việc cung cấp các tài liệu phòng chống virus và tham khảo ý kiến công chúng.

abeattienao.com_wp_content_uploads_2020_02_Trung_Qu_E1_BB_91c_1e7713436510c723ecd9dd6806796df1.

Trong hai tuần đầu tiên của tháng 2, Trung Quốc đã chứng kiến sự ra mắt của 20 ứng dụng dựa trên blockchain được thiết kế để giúp chống lại sự bùng phát của virus corona, hãng tin trong nước People Daily Online đưa tin vào ngày 17 tháng 2. Hầu hết các ứng dụng…

Giữa tâm dịch COVID-19, Trung Quốc càng triển khai mạnh mẽ blockchain Chứng khoán thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *