Hôm nay trade coin gì? – Ngày 01/04: Ức chế quá

Ức chế quá anh em ạ, các bài phân tích dạo này Hoài toàn phải nghĩ thêm chuyện chém gió với anh em, chứ nội dung phân tích chẳng có bao nhiêu vì biểu đồ không thay đổi gì cả. Nếu anh em là swing trader hoặc position trader chỉ ưa thích ăn lệnh từ các con sóng lớn hoặc con xu hướng lớn, thì có thể đứng ngoài hoàn toàn, vì vào bây giờ chỉ ăn được các đoạn giá tăng giảm nhỏ không đáng kể mà thôi.

Bitcoin BTCUSD bitstamp H4

hom-nay-trade-traderviet1,885.
Kèo sell BTC hôm qua chưa vào…

Hôm nay trade coin gì? – Ngày 01/04: Ức chế quá Chứng khoán thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *