Hôm nay trade coin gì? – Ngày 06/05: Giữ nguyên đội hình

Đội hình chờ ngắm bắn của ta nên được giữ nguyên nhé anh em. Tất cả từ vùng ngắm đến các điều kiện để bắn. Trading về bản chất nên là công việc của lính bắn tỉa, chỉ nằm (ngồi) một chỗ chờ quân định rơi vào tầm ngắm và bóp cò khi tất cả các điều kiện đã thoả, với mục tiêu bắn phát nào trúng phát đó.

Trader mà bắn kiểu đại liên thì chết sớm nhé anh em.

Bitcoin BTCUSD bitsstamp H4

hom-nay-trade-traderviet2,027.
Kèo buy BTC hôm qua chưa vào được

Ta vẫn tiếp tục chờ đợi quanh các vùng…

Hôm nay trade coin gì? – Ngày 06/05: Giữ nguyên đội hình Chứng khoán thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *