Hôm nay trade coin gì? – Ngày 28/05: Bò tấn công

Chúng ta đang chứng kiến 1 đợt tấn công của Bò, không hề yếu đuối chút nào ngược lại còn cực kỳ mạnh mẽ. Một nến pump rất lớn – có biên độ lớn hơn hầu hết các nến gần đây vừa xuất hiện, ngay cả khi giá còn chưa chạm được vùng tiềm năng để mua. Chúng ta đã kỳ vọng là giá sẽ có bật khi chạm các hỗ trợ quanh 8500 và thấp hơn, nhưng không ngờ đợt tăng đến sớm như vậy.

Cùng xem cú bật này có tìm được động lực đi tiếp hay không.

Bitcoin BTCUSD bitstamp H4

hom-nay-trade-traderviet2,127.

Hôm nay trade coin gì? – Ngày 28/05: Bò tấn công Chứng khoán thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *