Hôm nay trade coin gì? – Ngày Mùng 3 Tết: Fakey lội ngược dòng

Sorry anh em hôm nay Hoài lên bài hơi trễ. Tết mà.

Fakey luôn là 1 mẫu hình mạnh mẽ và có xác suất cao, luôn hấp dẫn các price action trader vào lệnh mỗi khi được phát hiện. Thậm chí Fakey có khả năng lội ngược dòng, đảo ngược luôn con sóng trước đó bất kể có mạnh tới đâu.

Hiện tại tất cả các đồng coin đều được đẩy lên bằng cùng 1 setup Fakey, đủ thấy độ mạnh mẽ của nó.

Bitcoin BTCUSD bitstamp h4

hom-nay-trade-traderviet1,577.
Kèo buy BTC cuối cùng cũng thoát trong hoà vốn an…

Hôm nay trade coin gì? – Ngày Mùng 3 Tết: Fakey lội ngược dòng Chứng khoán thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *