Phân tích Bitcoin chiều ngày 14/03 – ĐCM. Có nổ thì nổ ngay và luôn đi cho bố nhờ!

PHÂN TÍCH BITCOIN BIỂU ĐỒ 1 GIỜ

phan-tich-bitcoin-h1-traderviet.
Bitcoin H1 đang có 1 vùng tích lũy dạng Tam Giác Cân – symmetrical triangle pattern. Mô hình Tam Giác Cân là một mô hình lưỡng tính, tức là không rõ nó nghiêng về phía bên nào. Đây cũng là một dạng mô hình nén chờ nổ. Nổ có nghĩa là một giai đoạn bật mạnh theo xu hướng, mà hướng nào thì chưa rõ.

Theo cấu trúc biểu đồ hiện tại, tôi tạm nghiêng về mua vào hơn bán ra. Nếu trường hợp nổ lọt xuống dưới 3.8k thì thôi, đành phải theo Gấu lại vậy.

ĐCM. Nổ đi 1 phát chứ anh em hóng bữa giờ rồi. Sốt cả ruột. Hay là whale nó lại chờ đến cuối tuần để kích hoạt ngòi nổ như mọi khi ???

Happy and safe trading !!!

Investo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *