Phân tích Bitcoin chiều ngày 15/04 – Mô hình nguy hiểm ngắn hạn

PHÂN TÍCH BITCOIN BIỂU ĐỒ 1 GIỜ

phan-tich-bitcoin-h1-traderviet.
Đà hồi lên đang kéo bitcoin lên đến gần vùng 5200 từ vùng dưới 4900 trước đó. Đây là điều rất đáng khen ngợi với Bò, tuy nhiên có vẻ như vùng 5200 là 1 vùng khó nhằn để Bò vượt qua được.

Dưới đây là một số nguyên nhân về mặt PTKT

  • Xu hướng chủ đạo vẫn nghiêng hơn về giảm sau đợt xả lũ từ 5400 xuống
  • Mô hình biểu đồ hiện tại là mô hình Nêm tăng – Rising Wedge – là một mô hình giảm giá.
  • Các sóng đẩy tăng trước đó đều có độ lớn khá tương đồng nhau, được đánh số 1,2,3. Lần đẩy lên nà nếu xấp xỉ 3 lần trước thì cũng sẽ đến tầm 5200. Đây là sóng cân bằng – symmetrical wave – trong phân tích kỹ thuật
  • Vùng giá quanh 5200 là một vùng PPZ. Vùng này đã có nhiều phản ứng giá trước đó.

Từ những dấu hiệu trên, tôi thấy khá không ổn cho Bò nếu Bitcoin ngắn hạn tiến về 5200. Chúng ta không biết chắc có đảo chiều hay không nhưng cũng nên chú ý vùng giá này.

Gấu cũng được. Bò cũng không sao. Anh em cứ trade và có SL đầy đủ là ổn.

Happy and safe trading anh em !!!

Investo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *