Phân tích Bitcoin đầu ngày 06/06 – Dấu hiệu đảo chiều đã xuất hiện nhưng liệu có thể thành công?

PHÂN TÍCH BITCOIN BIỂU ĐỒ 4 GIỜ

phan-tich-bitcoin-h4-traderviet.
Một lần nữa, vùng mua quanh 7400 – 7600 của chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. BTCUSDT bật vào đây lần thứ 2 và nhảy lên trên 7800 trở lại.

Chúng ta đang có dấu hiệu đảo chiều tăng ở vùng giá này, thể hiện qua mô hình price action 1-2-3 tạo đáy. Theo lý thuyết mô hình, BTCUSDT cần vượt lên trên điểm 2 để tạo breakout, làm động lực đi lên cao hơn.

Volume ở vùng này cũng chưa mấy cần quan tâm khi nó khá bé, cho thấy Bò hay Gấu gì cũng chưa tung đòn sát thủ.

Để vượt lên cao hơn, như đã nói tối qua, BTCUSDT cần phá cái PPZ kháng cự mạnh quanh 8050 – 8330. PPZ này đã nhiều lần bắt BTCUSDT phải dừng bước tăng/giảm trước đó.

Nhìn chung hôm nay vẫn là ngày mua vào và thắp nhang khấn BTCUSDT đừng lọt xuống dưới 7400 mà thôi.

Happy and safe trading anh em !!!

Investo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *