Phân tích Bitcoin đầu ngày 09/07 – Đến vùng quyết định

PHÂN TÍCH BITCOIN BIỂU ĐỒ 4 GIỜ

phan-tich-bitcoin-h4-traderviet.
Đầu ngày hôm qua chúng ta nói về việc có 1 ngòi nổ sắp nổ và cú nổ nhỏ đã đến vào đầu phiên Mỹ. BTCUSDT đi từ tối qua 11.200 lên đến 12.200 sáng nay. Nổ vậy là tạm rồi.

BTCUSDT hiện phải đối mặt với vùng quyết định quanh 12.500. Như đã nói, phải break lên vùng này thì BTCUSDT mới có động lực về đến vùng 13.600 – 14.000 là vùng đỉnh cũ của năm nay.

Hôm nay, kèo chủ đạo vẫn là mua vào. Có 2 vùng PPZ hấp dẫn ở bên dưới gồm 11.400 – 11.700 và 10.500 – 11.000. Tạm thời anh em cứ canh me ở đây mà múc vào nhé.

Tình hình chiến sự như nào sẽ được cập nhật tiếp.

Happy and safe trading anh em crypto thiện lành !!!

Investo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *