Phân tích Bitcoin đầu ngày 14/03 – Tích lũy chờ nổ. Sắp đến

PHÂN TÍCH BITCOIN BIỂU ĐỒ 4 GIỜ

phan-tich-bitcoin-h4-traderviet.
Vùng mua của chúng ta hôm qua đã hoàn thành tốt công việc của nó. Bitcoin H4 về đến vùng mua quanh 3865 và bật ngược lên lại một lần nữa. Tuy nhiên, cũng như 2 lần trước, Bò không thể đẩy giá lên xuyên thủng trần 3900.

Chúng ta đang thấy Bitcoin H4 tích lũy. Một Tam Giác Cân – Symmetrical Triangle – đã hình thành và đang đi đến đỉnh cuối của nó. Sức dao động – volatility – đang bị nén lại và chờ nổ ra. Do cấu trúc tăng giá của Bitcoin H4 đang được duy trì, tôi nghiêng hơn về khả năng có 1 cú bùng nổ lên phía trên, thuận xu hướng.

Anh em Bò thấy ổn không? Anh em có chart gì đẹp thì up lên cùng bàn luận nhé

Happy and safe trading !!!

Investo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *