Phân tích Bitcoin đầu ngày 15/04 – Dấu hiệu khởi động tốt đầu tuần

PHÂN TÍCH BITCOIN BIỂU ĐỒ 4 GIỜ

VXgTuxab.
Chúng ta nói về chốt chặn cuối cùng trên khung thời gian H4 là đáy sóng cân bằng A và rốt cuộc thì sóng cân bằng này đã phát huy tác dụng. Một cú false break xuống dưới vùng này đã kéo Bitcoin lên trở lại, hồi phục từ dưới 4900 lên đến trên 5100 như hiện nay.

Dấu hiệu tích cực đầu tuần mới đến từ cú break trên chart H4 ra khỏi vùng sideway kéo dài mấy ngày cuối tuần. Cú break này đẩy Bitcoin H4 thoát lên khỏi cái range giá 5000 – 5100. Nếu giữ vững được đà, Bitcoin có thể lên đến 5200 trở lại. Trong trường hợp Bitcoin quay xuống, vùng đáy quanh 4900 vẫn là khu vực mua tốt.

Đầu tuần vậy ổn rồi anh em. Cứ từ từ long short sau, ngồi xem trận địa đã

Happy and safe trading anh em !!!

Investo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *