Phân tích Bitcoin ngày 01/04 – Dấu hiệu suy yếu hình thành

PHÂN TÍCH BITCOIN BIỂU ĐỒ 4 GIỜ

phan-tich-bitcoin-h4-traderviet.
Một số điểm cần chú ý khi phân tích Bitcoin BTCUSDT hôm nay:

  • Đà tăng của BTCUSDT đã bị chặn đứng quanh vùng 6600 – 7000 như chúng ta kỳ vọng vào hôm qua.
  • Hiện tại BTCUSDT vẫn đang đi ngang #sideway tích lũy trong vùng giá 5600 – 7000. Như đã phân tích nhiều lần trước đó, nếu phá lên 7000, BTCUSDT có thể lên đến 8000. Nếu phá xuống 5600, mục tiêu giá có thể là 4500.
  • Tiêu…

Phân tích Bitcoin ngày 01/04 – Dấu hiệu suy yếu hình thành Chứng khoán thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *