Phân tích Bitcoin ngày 03/03 – Sóng cân bằng sẽ tạo lực cản?

PHÂN TÍCH BITCOIN BIỂU ĐỒ 4 GIỜ

phan-tich-bitcoin-h4-traderviet.
BTCUSDT hôm qua đã có đà hồi lên sau khi chạm hỗ trợ 8.200 – 8.400 và hình thành mô hình 3 nhịp đẩy đảo chiều, đúng như phân tích của chúng ta.

Một số điểm cần chú ý khi phân tích Bitcoin BTCUSDT hôm nay:

  1. Xu hướng BTCUSDT chủ đạo vẫn là giảm, thể hiện qua các đỉnh và đáy giá thấp dần
  2. BTCUSDT đang hướng đến vùng PPZ kháng cự mạnh quanh 9050 – 9200
  3. Trong 03 đợt hồi giá lên gần đây,…

Phân tích Bitcoin ngày 03/03 – Sóng cân bằng sẽ tạo lực cản? Chứng khoán thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *