Phân tích Bitcoin ngày 13/01 – Chuyển trạng thái

PHÂN TÍCH BITCOIN BIỂU ĐỒ 4 GIỜ

phan-tich-bitcoin-h4-traderviet.
BTCUSDT vào cuối tuần rồi bật lên từ vùng hỗ trợ quanh 7650 – 7850 vốn là vùng kháng cự trước đây và đi lên đến vùng 8300 trở lại. Kỳ vọng mua của chúng ta đã hoàn toàn chính xác.

Một số yếu tố về PTKT cho BTCUSDT cần chú ý hôm nay trên khung thời gian H4:

  • BTCUSDT chưa thể tiếp diễn xu hướng tăng vì chưa phá đỉnh 8460 trước đó trở lại.
  • Xu…

Phân tích Bitcoin ngày 13/01 – Chuyển trạng thái Chứng khoán thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *