Phân tích Bitcoin ngày 18/02 – Có lực hỗ trợ nhưng mô hình có nguy cơ vỡ

PHÂN TÍCH BITCOIN BIỂU ĐỒ 4 GIỜ

phan-tich-bitcoin-h4-traderviet.
BTCUSDT hôm qua được đẩy xuống vùng giá thấp hơn, quanh 9450. Đây là vùng giá thấp nhất mà BTCUSDT chạm vào kể từ ngày 06/02, tức là hơn 10 ngày qua.

Một số điểm cần chú ý khi phân tích Bitcoin BTCUSDT hôm nay:

  • Xu hướng BTCUSDT ngắn hạn đã chuyển sang giảm.
  • Mô hình đảo chiều từ tăng sang giảm là Mô hình Vai Đầu Vai – head and shoulders pattern – đã hoàn tất khi BTCUSDT giảm xuống dưới vùng…

Phân tích Bitcoin ngày 18/02 – Có lực hỗ trợ nhưng mô hình có nguy cơ vỡ Chứng khoán thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *