Phân tích Bitcoin ngày 20/01 – Đảo chiều hay chưa?

PHÂN TÍCH BITCOIN BIỂU ĐỒ 4 GIỜ

phan-tich-bitcoin-h4-traderviet.
BTCUSDT trong giai đoạn cuối tuần đã vượt lên trên mốc 9000, chạm mốc 9200 trước khi bị đẩy cực mạnh xuống vùng 8450.

Một số điểm cần lưu ý cho phân tích BTCUSDT hôm nay:

  1. Sóng giảm 9200 => 8450 là sóng giảm mạnh và đáng lưu ý. Sóng giảm này được bắt đầu bằng mô hình đảo chiều 3 pushes reversal (3 nhịp đẩy đảo chiều) được đánh số 123. Cả 3 nhịp chạm hoặc thoát ra ngoài Keltner Channel là tín…

Phân tích Bitcoin ngày 20/01 – Đảo chiều hay chưa? Chứng khoán thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *