Phân tích Bitcoin ngày 21/01 – Sự chuyển mình cần thiết

PHÂN TÍCH BITCOIN BIỂU ĐỒ 4 GIỜ

phan-tich-bitcoin-h4-traderviet.
Biến động hôm qua của BTCUSDT là khá chán khi giá đi quanh khu vực 8500 – 8800 sau cú break mạnh xuống từ khu vực 9200 với mô hình 3 cú đẩy đảo chiều – 3 pushes reversal.

Một số điểm cần chú ý khi phân tích BTCUSDT hôm nay:

  • BTCUSDT vẫn trong xu hướng tăng ngắn hạn, thể hiện qua cấu trúc gồm các đỉnh và đáy cao dần đều.
  • Hiện BTCUSDT đang rơi vào trạng thái tích lũy – accumulation. Sau một…

Phân tích Bitcoin ngày 21/01 – Sự chuyển mình cần thiết Chứng khoán thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *