Phân Tích Bitcoin Ngày 22/05/2020 – Hồi Kỹ Thuật?

Chúng ta có kịch bản ngày hôm qua thành công mĩ mãn khi giá đã đạt đủ TP (Chạm tới MA200 4H của ETH trước). RSI 4H hiện đang ở sát khu vực quá bán (có thể đã chạm quá bán và rút lên khi chưa đóng nến 4H).

awww_tradingview_com_x_Co8fpaVk__.

Thời điểm này sẽ không phù hợp cho các thiết lập lệnh short nữa, do tâm lý sẽ rất ít người bán khi giá ở sát khu vực quá bán,…

Phân Tích Bitcoin Ngày 22/05/2020 – Hồi Kỹ Thuật? Chứng khoán thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *