Phân tích Bitcoin ngày 25/03 – 8.000 hay 4.500?

PHÂN TÍCH BITCOIN BIỂU ĐỒ 4 GIỜ

phan-tich-bitcoin-h4-traderviet.
Một số điểm cần chú ý khi phân tích Bitcoin BTCUSDT hôm nay:

  • BTCUSDT đang bị kẹt trong vùng sideway tích lũy quanh 5600 – 6900
  • Cấu trúc biểu đồ hiện tại đang gồm các đỉnh và đáy cao dần lên, nghiêng một chút về hướng tăng giá.
  • Hiện BTCUSDT đang nằm ngay vùng kháng cự quanh 6700 – 6900, không phải vùng thích hợp để mua vào. Tuy nhiên, cũng chưa có dấu hiệu rõ ràng cho việc bán ra.
  • Các…

Phân tích Bitcoin ngày 25/03 – 8.000 hay 4.500? Chứng khoán thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *