Phân tích Bitcoin phiên Mỹ ngày 15/05 – Harmonic ra tay

PHÂN TÍCH BITCOIN BIỂU ĐỒ 4 GIỜ

phan-tich-bitcoin-h4-traderviet.
Chart của Binance trên tradingview vẫn chưa nhúc nhích nên tôi xài tạm của Bittrex để viết bài cho anh em.

Sau những ngày tăng động, hôm nay BTCUSDT đã giảm nhiệt. Điều này không lạ vì làm gì có loại sản phẩm nào mà cứ biết động tưng tưng cả ngày được, có mà điên, cả điên cho nó lẫn điên cho thằng trade nó.. Tạm thời đỉnh mới chưa được tạo ra, có nghĩa là xu hướng tăng chưa đi tiếp.

Xét về xu hướng chung, hướng tăng vẫn là chủ đạo. Mô hình harmonic Bullish Reciprocal ABCD đã hình thành. Điểm mua quanh vùng D. Vùng này có kết hợp thêm của đường xu hướng tăng + vùng PPZ nên sẽ tăng mức độ hỗ trợ.

Nhìn chung, mua vào vẫn là giải pháp tốt. Cổ nhân trader có câu “xu hướng là bạn cho đến khi nó đảo chiều”. Nó chưa đảo chiều thì chưa có gì phải lo cả.

Happy and safe trading anh em !!!

Investo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *