Phân tích Bitcoin tối ngày 05/06 – Tạm được, nhưng cần cẩn thận gì?

PHÂN TÍCH BITCOIN BIỂU ĐỒ 4 GIỜ

phan-tich-bitcoin-h4-traderviet.
Vùng 7400 – 7600 của chúng ta đang làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ. BTCUSDT bật vào đây rồi bật ngược trở lên để đi đến sát 7900. Tạm thời trước mắt phe Bò vẫn có thể thở đều rồi.

Tuy nhiên, chúng ta cần phải chú ý 1 số điểm sau:

  • Đà hồi lên hiện nay chưa thể hiện sự mạnh mẽ. Cụ thể là các nến tăng đều khá nhỏ, volume cũng không cao. Điều này cho thấy đội Bò chưa hào hứng bắt đáy lắm.
  • Vùng PPZ quanh 8050 – 8350 là đáng chú ý. Rất nhiều lần BTCUSDT chạm bật vào đây trong thời gian qua. Lần này BTCUSDT muốn cất cánh trở lại thì phải xuyên thủng nó.

Nhìn chung tối nay vẫn là tối mua vào từ dưới và có stop loss chặt chẽ. Vui thôi đừng vui quá là được.

À quên, tối nay Việt Nam đá banh với Thái Lan. Anh em crypto chắc còn nhớ mấy lần diễn ra đá banh thì BTC nó chạy kiểu gì rồi đó. Dự là thánh Whale hiển linh đêm nay

Happy and safe trading anh em !!!

Investo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *