Phân tích Bitcoin tối ngày 17/04 – Hóng cú chốt hạ

PHÂN TÍCH BITCOIN BIỂU ĐỒ 1 GIỜ

phan-tich-bitcoin-h1-traderviet.
Tình hình chưa có gì mới cả. Bitcoin vẫn đang biến động rất chậm trong biên độ khá hẹp. Cả về nến lẫn mô hình biểu đồ cũng không có gì đáng chú ý cả.

Như bài phân tích buổi chiều có đề cập, chúng ta có thể đợi 1 cú đẩy thứ 3 falsebreak lên trước khi Bitcoin đảo chiều xuống trở lại. Đây là mô hình 3 cú đẩy đã được phân tích. Về tổng quan vẫn là mô hình harmonic giảm là bearish gartley XABCD.

Lót dép hóng cú chốt hạ cuối cùng coi sao nhé anh em. Cái kiểu tích lũy cả ngày thì cuối ngày hay làm “bùm” 1 phát lắm

Happy and safe trading !!!

Investo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *