Thị trường crypto theo góc nhìn đồ thị P&F 04/02: Máy bắn đá tăng

Xin chào anh em,

Hôm nay thị trường chưa có gì nhiều thay đổi, nhưng chúng ta cùng nhau cập nhật một chút. Các giao dịch nào đã thực hiện thì chúng ta vẫn tiếp giữ, và chờ cho giai đoạn tiếp theo của thị trường!

1. BTC/USD:

upload_2020-2-4_11-47-10.

Với BTC, anh em lưu ý hỗ trợ gần nhất là 9.200$. Bây giờ chúng ta sẽ chờ một sự tiệm cận vào đường hỗ trợ tăng để xác định xu hướng tiếp theo và hướng giao dịch vào đó.

Cũng có thể sẽ có một sự suy giảm tại đây, hoặc một sự tăng…

Thị trường crypto theo góc nhìn đồ thị P&F 04/02: Máy bắn đá tăng Chứng khoán thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *